Protectia datelor cu caracter personal

1. Politica de confidențialitate
1.1. S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. va respecta legile românești în vigoare privind confidențialitatea datelor; S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. nu va transmite datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți și se obligă să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienții săi. Colectează informațiile pentru a putea onora comenzile și pentru a servi cât mai bine clienții cu informații referitoare la starea comenzilor sau a livrării.
 
1.2. S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează datele de contact ale clienților unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu transmite adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site, fără acordul clientului.
 
2. Prelucrarea datelor cu caracter personal
2.1. Prezenta Politică de Confidențialitate descrie categoriile datelor dvs. pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm și/sau dezvăluim date cu caracter personal și diversele drepturi și opțiuni de care dispuneți în acest sens. In mod normal, website-ul poate fi utilizat fără introducerea de date cu caracter personal. Când date cu caracter personal sunt colectate pe site (precum: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa de livrare, dioptrie, raza de curbura, aditie si distanta pupilara), acestea sunt colectate întrucat persoana interesata furnizează aceste date în mod voluntar.
Ca regulă, S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. colectează și prelucrează datele pe care utilizatorii site-ului sau clienții S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. aleg în mod liber să le furnizeze.
Politica de confidențialitate a S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. se aplică oricărui vizitator/utilizator al site-ului, precum și oricăror date cu caracter personal prelucrate de către S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L.
In măsura în care nu doriți ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate de către S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. vă sfătuim să nu ne accesați website-ul, să nu vă înregistrați sau să nu ne transmiteți, documente/informații care conțin date cu caracter personal.
De asemenea, S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. prelucrează o serie de date cu caracter personal colectate pe parcursul desfășurării activității sale, cum ar fi datele din CV, în cazul în care aplicați la o poziție în cadrul companiei noastre. Operatorul datelor dumneavoastră este S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L., cu sediul social în Arad, Aleea Borsec, nr. 5, bl. 602/B, sc. B, ap. 17/B, număr de înregistrare la Oficiul pentru Registrul Comerțului J02/1345/2015, RO 35305288.
 
2.2. Categorii de date prelucrate
S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. colectează și prelucrează doar datele cu caracter personal pe care utilizatorii/vizitatorii le pun la dispoziția, prin accesarea și vizitarea de către aceștia, a site-ului, prin solicitarea livrării produselor noastre, prin una din modalitățile puse la dispoziția dvs., respectiv prin crearea și actualizarea contului pe care îl înregistrați prin utilizarea website-ului.
De asemenea, colectăm informații cu ajutorul modulelor cookie (“cookie-uri de sesiune” si “cookie-uri persistente”) pentru a ne ajuta să vă identificăm atunci când vizitați Website-ul.
De asemenea, este posibil ca terțe părți, având calitatea de furnizori de aplicații, instrumente, widget-uri și plug-in-uri de pe site-ul nostru, să folosească mijloace automate de colectare a datelor privind interacțiunea dumneavoastră cu respectivele platforme. In această situație, datele sunt colectate direct de acei furnizori, ceea ce înseamnă că în legătura cu colectarea de date făcuta de către furnizorii respectivi, persoanele ale caror date sunt prelucrate de către aceștia trebuie să consulte politicile de protecția datelor și notele de informare ale acelor furnizori întrucat, în cazul acelei prelucrări, se aplică politicile furnizorilor. Sub rezerva legislației aplicabile, S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. nu este responsabilă pentru practicile acestor furnizori privind protecția datelor.
De asemenea, putem folosi servicii analitice ale unor terțe părti pe website, cum ar fi cele ale Google Analytics. Furnizorii care administrează aceste servicii folosesc tehnologii precum cookies, web server logs si web beacons pentru a ne ajuta să analizăm modul în care utilizați website-ul nostru. Datele colectate prin aceste mijloace (incluzand adresele IP) pot fi transmise acestor furnizori sau altor terțe părti relevante care folosesc aceste date, de exemplu, pentru a evalua utilizarea website-ului.
Următoarele tipuri de date cu caracter personal pot fi prelucrate de S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L.:
– Nume, prenume, adresa de e-mail și parola, când vă înregistrați pe website, date de contact (cum ar fi numărul de telefon, domiciliul/resedința și adresa de livrare), pentru cazul în care plasați o comandă, date privind starea de sănătate atunci când comandați produse ce se produc în funcție de datele privind starea de sănătate pe care ni le furnizați în cazul lentilelor de vedere și a lentilelor de contact cu dioptrii. Datele privind sănătatea ce pot fi furnizate sunt: informații privind cilindrul, axul, sfera, distanța pupilară, diametru, raza de curbură și adiție.
– Informații comerciale suplimentare prelucrate în mod obligatoriu într-un raport contractual cu S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L., cum ar fi plăți efectuate și detalii cu privire la contul bancar;
-Istoricul de comenzi transmise către S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L.;
-Imaginea, în cazul în care vizitați oricare din magazinele noastre;
-Prin formularul privind adăugarea unei noi adrese sunt colectate următoarele categorii de date: prenume, nume, companie (daca clientul este persoană juridică), adresa, cod poștal, oraș, țara, număr de telefon, județ, căsuța pentru informații suplimentare.
-In măsura în care doriți să aplicați pentru a participa la procesul de recrutare pentru un post în cadrul organizației noastre, datele personale puse la dispoziție de dvs. pentru a candida la această poziție vor fi prelucrate de noi în scopul identificării candidaților potriviți. Datele nu vor fi comunicate terților și vor fi utilizate exclusiv pentru scopul menționat, în condiții de securitate și confidențialitate.
 
2.3. Colectarea datelor cu caracter personal
Putem colecta date cu caracter personal cu privire la dvs. în anumite împrejurări, inclusiv:
-In momentul în care navigați, solicitați informații sau interactionați pe website-ul nostru.
-In momentul în care ne contactați, prin intermediul formularului de contact, adresei de e-mail sau al numărului de telefon, paginii noastre de Facebook, pentru a ne cere informații și /sau detalii despre un produs sau o comandă, respectiv formulați o reclamație și/sau o sesizare.
-In momentul în care vă creați cont pe website-ul nostru.
-In momentul în care ne puneți, în orice fel, la dispoziție, informații despre dvs., în vederea achiziționării de produse de la S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L.
-In momentul în care ne transmiteți datele (CV-uri) pentru ocuparea unei poziții în cadrul organizației noastre.
-In anumite împrejurări, colectăm date cu caracter personal cu privire la dvs. de la o sursă terță. Spre exemplu, putem colecta date cu caracter personal de pe canalele de social media. Vă rugăm să citiți termenii și condițiile de confidențialitate a respectivelor platforme. In orice caz, cu privire la datele pe care le colectăm de la terți, prezentele condiții se aplică corespunzător.
 
2.4. Temeiuri juridice
Orice operațiune care reprezintă o prelucrare, conform legii (cum ar fi, dar fără a se limita la colectare, stocare, înregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dvs. cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:
-Prelucrarea este necesară în vederea încheierii și/sau executării unui contract cu dvs.;
-Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
-Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L., cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează asupra acestor interese. Concret, în ce privește prelucrarea imaginii dvs. atunci când vizitați magazinele Opticlinic, datele sunt prelucrate în baza interesului legitim al S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. de a-și proteja bunurile și de a preveni furturi și abuzuri în locațiile sale.
-Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dvs. prealabil și explicit, în cazul prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la sănătate atunci când comandați produse ce încorporează date privind sănătatea. Refuzul dvs. de a ne comunica astfel de date duce la imposibilitatea prestării serviciilor de către S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L.
-Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dvs. prealabil și explicit, în cazul informărilor de marketing primite pe adresa dvs. de e-mail, exprimat la momentul abonării, pe site-ul nostru. Puteți alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing in orice moment, prin simpla accesare a link- ului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter.
 
2.5. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Vă putem folosi datele cu caracter personal doar în următoarele scopuri :
– Furnizarea produselor oferite de S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L.;
– Soluționarea oricăror cereri și /sau reclamații cu privire la produsele livrate și/sau serviciile prestate;
– Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații de păstrare a evidențelor)
– Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dvs.;
– Protejarea securității și gestionarea accesului la sediile noastre, sistemele IT și de comunicare, website-ul și celelalte sisteme;
– In scopul monitorizării și evaluării conformității cu politicile și standardele noastre;
-Dacă ai aplicat pentru ocuparea unei poziții în cadrul companiei noastre, datele furnizate sunt necesare pentru a identifica dacă experiența dvs. profesională și pregătirea dvs.sunt potrivite pentru pozțtia pentru care ați aplicat;
-In orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dvs. cu caracter personal ne-au fost furnizate.
In cazul în care ne-ați acordat expres consimțământul dvs., vă putem prelucra datele cu caracter personal și în următoarele scopuri:
– Prestarea serviciilor care include prelucrarea datelor privind starea de sănătate;
– Comunicarea cu dvs. prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent în ceea ce priveste S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L., anunțuri și alte informații cu privire la serviciile și produsele S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L.,  precum și evenimente și proiecte S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L.(marketing direct);
Website-ul are dreptul de a transmite emailuri utilizatorilor săi. Acesta poate transmite un email imediat dupa înregistrarea pe website pentru a verifica contul, precum și să transmită alte emailuri cu scopuri administrative/operaționale, cum sunt: managementul contului sau menținerea sistemului. Aceste emailuri vor fi transmise pe toată perioada în care contul de utilizator nu este închis.
 
3. Partajarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
Vă putem partaja datele cu caracter personal în următoarele împrejurări:
-Vă putem partaja datele cu caracter personal cu instanțe de judecată, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane dacă se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție.
-Putem folosi date cu caracter personal agregate și statistici în scopul monitorizării folosirii website-ului opticlinic.ro.
-De asemenea, vă putem partaja datele cu caracter personal cu societățile împuternicite – în principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. (furnizori pentru diverse servicii, cum ar fi servicii administrare și găzduire site, servicii administrare și găzduire platforma comerț online, servicii de publicitate) în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre. S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. va păstra controlul asupra datelor dvs. cu caracter personal și va folosi măsuri corespunzatoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dvs. cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii;
In cazul în care Clientul decide să plătească cu cardul, întelege și este de acord că:
-va părăsi interfața opticlinic.ro și va fi redirecționat în interfața procesatorului de plăți cu cardul, EuPlatesc.ro;
Orice date va introduce în site-ul/interfață vor fi supuse Politicii de Confidențialitate a EuroPayment Services SRL; Datele introduse în site-ul/interfața EuPlatesc.ro vor fi salvate de către EuroPayment SRL în cadrul Comunității Europene;
EuroPayment SRL va fi responsabilă pentru procesarea datelor furnizate de către Client în site-ul/interfața EuPlatesc.
De asemenea, S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. își rezervă dreptul de a transfera datele dumneavoastră personale în cazul unor operațiuni de reorganizare și/sau transfer al patrimoniului sau părti ale patrimoniului către terți cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Datele colectate prin plug-in-urile și widget-urile terțelor părți de pe site-uri (cum ar fi Facebook Login care preia date din Facebook pentru a crea contul de utilizator) sunt colectate direct de furnizorii de plug-in-uri și widget-uri. Acestor date li se aplică politicile de protecția datelor ale respectivilor furnizori, S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. neavând nicio răspundere față de prelucrarea datelor de către aceștia. Altfel, vă vom divulga datele cu caracter personal doar când ne instruiți sau ne acordați permisiunea, când ni se impune prin legea aplicabilă sau reglementări sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau astfel cum se impune în vederea investigării unor activități  frauduloase sau infracționale.
Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transferate către terțe persoane sau către parteneri în scopuri de marketing direct.
 
4. Păstrarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal sau acelea ale contractorilor noștri. Am adoptat toate măsurile ce se impun, atât cu privire la persoanele care intră în contact cu datele, spațiile în care sunt prelucrate datele, cât și cu privire la echipamentele tehnice utilizate în legatură cu prelucrarea datelor, pentru a ne asigura că datele sunt prelucrate în siguranță, cu asigurarea confidentialității acestora și împiedicarea accesului neautorizat sau pierderii datelor.
 
5. Actualizarea datelor cu caracter personal
Clientul poate gestiona setările contului său în pagina “Contul meu” din Website.Vă oferim posibilitatea de a actualiza/modifica informațiile personale de identificare și la dezabonarea de la buletine de știri și emailuri de marketing.
In cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați adresa de e-mail, adresa de livrare sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere către S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L., sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dvs., vă rugam să ne anuntați prin comunicarea unui e-mail la adresa opticlinicarad@gmail.com.
 
6. Perioada de timp în care se păstrează datele cu caracter personal
S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. implementează măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și criteriilor prevăzute pentru ștergerea sau eliminarea datelor dvs. cu caracter personal.
Datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost primite sau atunci când solicitați ștergerea datelor, prin exercitarea dreptului de a fi uitat și S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. nu mai are obligația legală de a continua să stocheze datele respective. Cu toate acestea, vom păstra datele dvs. cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. a unui drept al dvs. sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță.
Cu excepția cazului în care ne solicitați în mod expres să stocăm datele dvs. cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiție fără perioada de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse în termen de 3 ani de la ultima dată de accesare a contului dvs.
Puteți gestiona setările contului dvs. în pagina “Contul meu” din Website-ul opticlinic.ro. Vă oferim posibilitatea de a dezactiva contul de pe website-ul nostru, oricând doriți, urmând pașii indicați pe respectiva pagină. După dezactivarea contului, noi vom șterge toate informațiile despre dvs. Reactivarea contului poate fi făcută printr-o cerere scrisă la adresa de mail opticlinicarad@gmail.com.
 
7. Drepturile Clientului în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal
Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legatură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:
– Dreptul de a cere S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. accesul la aceste date. Aveți dreptul de a obține de la S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la următoarele informații: ce date prelucrăm, în ce scop, dacă acestea au fost divulgate terților și cui, precum și perioada de stocare a acestor date. Vă vom reinforma, de asemenea, cu privire la drepturile pe care le aveți în ce privește datele personale, drepturi detaliate în această informare. Aveți dreptul de a primi gratuit o copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării. Puteți solicita comunicarea informațiilor de mai sus în format electronic, situație în care datele vor fi furnizate într-un format electronic utilizat de noi în mod curent, cu excepția cazului în care solicitați comunicarea acestora în alt format.
– Dreptul de a cere S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. rectificarea datelor. Aveți dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. Puteți să vă exercitați oricând acest drept prin accesarea paginii “ Contul meu” pe website-  ul S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L.
– Dreptul de a cere S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. ștergerea datelor. Aveți dreptul de a cere S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. ștergerea datelor personale care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. are obligația de a șterge datele cu caracter personal care vă privesc, în cazul în care se aplică unul din următoarele motive:
– Datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate.
– Vă exercitați dreptul de opoziție, în condițiile descrise la dreptul de opoziție și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea.
– Vă exercitați dreptul de opoziție cu privire la utilizarea datelor dvs. în scopul marketingului direct.
– Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
– Datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale a operatorului în temeiul legislației europene sau naționale. Puteți să vă exercitați oricând acest drept prin accesarea paginii “ Contul meu” pe website-ul S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L.
– Dreptul de a cere S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. restricționarea prelucrării. Aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, în urmatoarele condiții:
– Dacă contestați exactitatea datelor prelucrate, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm exactitatea datelor
– Dacă prelucrarea este ilegală, și nu v-ați exercitat dreptul de ștergere, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării
– Dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
– În cazul în care v-ați opus la prelucrare, pe perioada pe care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
– În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării vă vom informa înainte de ridicarea restricției.
– Dreptul la opoziție în orice moment din motive legate de situația particulară în care vă aflați, de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale. Nu vom mai prelucra datele dvs. cu excepția cazului în care avem motive legitime și imperoase, pe care le vom dovedi, care justifică prelucrarea și care prevalează
asupra intereselor drepturilor și libertăților dvs. sau dacă scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
De asemenea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment, atunci când scopul prelucrării îl reprezintă marketingul direrct, inclusiv la crearea de profiluri atunci când măsura este legată de marketingul direct respectiv.
Atunci când vă opuneți prelucrării, în condițiile de mai sus, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate.
– Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat cu bună știință și în mod activ sau observate de noi ca urmare a utilizării de către dvs. a serviciilor noastre, în structura utilizată de S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. în mod curent și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, putând cere transmiterea acestor date direct de S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. către alt operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate fie direct în website, prin utilizarea funcției de Contact, sau prin email la adresa opticlinicarad@gmail.com. Este posibil, în acest caz, să vă cerem să vă dovediți
identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor. Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util.
Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, aveți dreptul de a înainta o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 
8. Actualizări ale Politicii de confidențialitate
Prezenta Politică de Confidențialitate a fost actualizată în luna mai 2020. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. In
cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.
 
9. Confidențialitate
Vă asigurăm că datele dvs. se prelucrează cu respectarea legii, în condiții de securitate și confidențialitate. Am adoptat toate măsurile necesare, atât intern, cât și în ce privește colaboratorii, pentru a asigura respectarea acestui principiu. Solicităm partenerilor noștri îndeplinirea acelorași condiții de Securitate și
confidențialitate, în ce privește datele personale. În cazul în care, în baza consimțământului dvs. comunicăm date terților, solicităm acestora respectarea cerințelor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 
10. Contact
Dacă doriți să ne contactați în legătură cu orice întrebări legate de prezenta politică de confidențialitate, precum și de prelurarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne transmiteți un email la adresa opticlinicarad@gmail.com sau să ne transmiteți o solicitare scrisă la adresa Arad, Aleea Borsec, nr. 5, bl. 602/B, sc. B, ap. 17/B.