Garanția

Toate bunurile achiziționate de pe Site-ul web beneficiază de o garanție de 24 de luni acordată de Opticlinic clientului, care încep din ziua în care clientul a acceptat livrarea bunurilor.
Termenul de garanție va fi prelungit cu perioada în care consumatorul nu a putut să utilizeze bunurile din cauza reparațiilor în termenul de garanție. Garanția nu va acoperi defecte care s-au produs la bunuri:
(a)   din cauza deteriorării mecanice cauzată bunurilor de consumator;
(b)   din cauza utilizării bunurilor în condiții de umiditate, efecte chimice și mecanice care nu corespund mediului natural;</pdiv

(c)   din cauza manipulărilor diferite de cele normale sau a neglijării îngrijirii bunurilor;
(d)   din cauza deteriorării suferite de bunuri prin încărcare excesivă sau utilizare contrară termenilor și condițiilor producătorului de utilizare a bunurilor, principiilor generale sau standardelor tehnice;
(e)   din cauza deteriorării suferite de bunuri în urma unor evenimente inevitabile și/sau imprevizibile;
(f)    din cauza deteriorării suferite de bunuri prin distrugere accidentală și deteriorare accidentală;
(g)   prin intervenții neprofesionale, deteriorări în timpul transportului, deteriorări cauzate de apă, incendiu sau alte evenimente de forță majoră; și
(h)   prin modificări aduse bunurilor de către o parte alta decât Opticlinic sau persoana autorizată de Opticlinic.
Pentru evitarea oricăror neclarități, garanția nu va acoperi uzura normală a bunurilor (sau a componentelor lor) cauzată de utilizarea lor.
Clientul poate formula o reclamație în temeiul garanției cu privire la bunuri folosind formularul de garantie.
Atunci când formulează o reclamație în temeiul garanției cu privire la produsul comandat, clientul trebuie să transmită următoarele informații:
(a)   bunurile care fac obiectul reclamației în temeiul garanției, însoțite de toate accesoriile lor livrate consumatorului împreună cu bunurile;
(b)   factura aferentă bunurilor; și datele persoanale de identificare: prenumele, numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail.
(c)  numărul facturii, numărul comenzii și data la care bunurile au fost livrate consumatorului;
(d)  descrierea defecțiunii suferite de bunurile care fac obiectul reclamației în temeiul garanției;
   Pentru evitarea oricăror neclarități, dacă clientul a comandat de la Opticlinic un produs (precum o ramă de ochelari) care au fost ulterior completate de alte bunuri care nu au fost achiziționate de la Opticlinic  (precum lentilele prescrise), clientul va fi nevoit să separe rama de lentile și va livra doar produsul care face obiectul reclamației în temeiul garanției, fără bunurile achiziționate de la terți. În ziua livrării bunurilor care fac obiectul reclamației în temeiul garanției, împreună cu documentele și informațiile prevăzute mai sus, va începe termenul în care Opiclinic trebuie să trateze reclamația clientului în temeiul garanției.
Reclamația va fi tratată doar în legătură cu defectele identificate și descrise de consumator în formularul de contact.
Opticlinic se va ocupa de rezolvarea problemei produsului în garanție în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii reclamației și în cazuri justificate, în special dacă este necesară o evaluare tehnică complexă a bunurilor, în termen de 30 de zile de la depunerea reclamației. După ce termenul de tratare a reclamației în temeiul garanției a expirat, clientul poate să anuleze Contractul.
 Pe baza dreptului ales de consumator pentru a fi exercitat dintre drepturile următoare, Opticlinic va determina metoda de tratare a reclamației consumatorului în temeiul garanției:
(a)   dacă defectul poate fi remediat:
(i)    Opticlinic va remedia defectul fără întârzieri nejustificate, la timp și în mod corespunzător; sau
(ii)   Opticlinic, la cererea consumatorului, va schimba bunurile defecte sau componenta lor, dacă defectul are legătură doar cu acea componentă, dacă Opticlinic nu suportă prin aceasta costuri disproporționate având în vedere prețul bunurilor sau gravitatea defectului; sau
(iii)  Opticlinic, la latitudinea sa, va schimba bunurile defecte sau componenta lor, dacă defectul afectează doar acea componentă, dacă aceasta nu cauzează dificultăți majore consumatorului;
(b)   dacă defectul nu poate fi remediat și împiedică utilizarea corespunzătoare a bunurilor ca articole lipsite de defecte sau dacă defectul poate fi remediat, dar bunurile nu pot fi utilizate corespunzător din cauza defectului deoarece defectul este repetat sau bunurile au mai multe defecte:
(i)    Vânzătorul va schimba bunurile; sau
(ii)   consumatorul poate să anuleze Contractul.
(c)   dacă defectele bunurilor nu pot fi remediate, consumatorul va avea dreptul la o reducere rezonabilă a prețului de achiziție al bunurilor.
Pentru evitarea oricăror neclarități, dacă bunurile sunt schimbate, termenul de garanție va începe de la data preluării bunurilor noi.